Hoppa till innehåll

Auxodor

För sökning i system med låg eller ingen doft tillsätts Auxodor till vätskesystemet. Auxodor är ett organiskt doftämne som doseras med 250 PPB i normalfallet för att skapa goda förutsättningar för hundekipaget att hitta små och djupa läckor. Tillsättning av Auxodor optimerar sökarbetet och större sträckor kan undersökas snabbare och med större träffsäkerhet.

Accio-K9 har utvecklat Auxodor och tillhandahåller beräkning av erforderliga volymer samt doseringsutrustning för allt ifrån små villasystem till stora fjärrvärmesystemet