Hoppa till innehåll

Läcksökning

Rörsystem som transporterar vätska eller gas kan i många fall läcksökas med traditionella tekniska hjälpmedel.

GAS
Beroende på vilken typ av gas så finns ofta bra sensorer som klarar att detektera ner till 1 PPM (part per million) och läcksökning kan ske utan driftavbrott. Tekniken innebär att detektorn måste placeras precis där gasen läcker ut om det är en mindre läcka vilket kan vara tidskrävande vid långa ledningar. Fördelen med läcksökning med en specialsökhund från Accio-K9 är att detektering kan utföras ner till en PPB nivå (part per billion) samt att hunden snabbt scannar av en längre ledningslängd.

VÄTSKA
System fyllda med vätska är svåra att läcksöka om det är mindre läckor och ibland även vid större läckor Större läckor kan detekteras med tex ljudsensorer men kan vara tidskrävande vid långa ledningar. För mindre läckor utgör traditionell metodik att rören töms på vätska och en spårgas tillförs ledningen. Detta innebär driftstopp samt är ofta förenat med relativt stora kostnader. Ett Accio-K9 ekipage kan detektera vätskeläckage direkt med vätska i ledningarna och inget driftstopp behövs under läcksökningen.

Markering av läcka på arbetsplats. Rör förlagda ca 1 m under markytan.

Frusen mark och minusgrader försvårande omständigheter men inget hinder.

Specialtränad sökhund för arbetsplatser med mycket störmoment från pågående entreprenader.

PRODUKTBLAD