Hoppa till innehåll

Uppdragsexempel


Kvalitetskontroll

I samband med provtryckning av ett rörsystem i mark genomfördes en läcksökning innan schakten återfylls.

Geoenergi

Geoenergisystem med läckage i markslangar kan vara väldigt svåra att detektera vilket ger stora kostnader att chansa på var man skall börja gräva. Ledningar ligger ofta på 1 m djup under markytan och är fyllda med en köldbärare. Vi söker på olika typer av köldbärare i alla typer av system.

Golvvärme

Ett läckande golvvärmesystem i en villa eller industrilokal kan vara svåra ett upptäcka om slingorna är ingjutna. En sökning med ett av våra tekniska specialsökhundekipage är tidsbesparande och kostnadseffektivt.

Markvärme

Markvärme består av ett antal slingor förlagda under markytan vilka innehåller en köldbärare. Genom sektionering och kontroll av ritningsunderlag brukar sökinsatsen kunna begränsas till den eller de slingorna som läcker. Då ett tekniskt sökekipage består av en teknisk ingenjör tillsammans med en specialtränad hund kan vi effektivt handlägga och utföras läcksökningen.

Fjärrvärme, närvärme

Värmesystem med centraliserad värmecentral har normalt markförlagda huvudledningar till ett antal byggnader. Vi använder specialsökhund som ett komplement till värmekamera vid läcksökning beroende på läckans beskaffenhet och systemets utformning.

Industriella ledningar

Ledningsnät på fabriker kan vara både markförlagda och luftledningar. Vi utför naturligtvis läcksökning på samtliga delar.